EKO ZATOKA

Celem projektu jest zaprezentowanie benefitów wynikających z powstania ekologicznej żeglugi docelowo pływającej na wodach Zatoki Gdańskiej.

Poniżej zostały wymienione zalety ekologicznej żeglugi:

  • popularyzowanie działań proekologicznych oraz propagowanie wprowadzania i rozwoju technologii przyjaznych dla środowiska,
  • zwiększenie atrakcyjności regionu (obszarów nad Zatoką), do którego trudno dotrzeć drogą lądową – atrakcja turystyczna,
  • wykorzystanie potencjału lokalizacji oraz zasobów,
  • możliwość wykorzystania jednostki do celów badawczo-szkoleniowych (praktyki dla uczniów i studentów),
  • pilotażowe rozwiązania infrastruktury do obsługi i zasilania jednostek z napędami ekologicznymi (baterie będą zasilane energią słoneczną lub energią wiatrową); to umożliwi otwarcie się miast na jednostki ekologiczne, a zarazem zlikwiduje bariery w transporcie wodnym dla nowoczesnych jednostek, w szczególności w żegludze turystycznej i towarowej.

Plan jest taki, aby pomysł na powstanie jednostek powstał w ramach grupy roboczej, która określi główne założenia, przygotuje biznes plan i ostatecznie doprowadzi do stworzenia projektu kontraktowego.

Już wkrótce pierwsza propozycja ekologicznego rozwiązania na Zatokę.

Grupa wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej 52 im. Tadeusza Kościuszki w Gdańsku przygotowała konkurs plastyczny dla dwóch grup wiekowych na temat ekologicznych rozwiązań dla Zatoki Gdańskiej.