Misja

Działania mające na celu tworzenie oraz umacnianie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku ekologicznych rozwiązań w rozwoju transportu wodnego.

Cele

Działania mające na celu tworzenie oraz umacnianie w społeczeństwie pozytywnego wizerunku ekologicznych rozwiązań w rozwoju transportu wodnego.

Statut

Zespół

Prezes Zarządu

Wioleta Wielicka

Wiceprezes Zarządu

dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk

mgr inż. Jan Gortatowski

Inż. Paweł Gnaciński

Przewodniczący Rady Fundacji

prof. dr hab. inż., kpt. żw. Zbigniew Burciu

Członkowie Rady Fundacji

Marta Szalecka

Piotr Boike

kpt. ż.w. Andrzej Durajski

Marcin Wozbonowicz

Ryszard Młyński

Nasi wolontariusze

Monika Boguszewska

Patrycja Jagiełowicz

Dominika Glaspan

Julia Maćkowiak

Sprawozdania finansowe